Regulamin
1. Uczestnikiem może być osoba, która wykupiła karnet na 10 zajęć.
2. Zajęcia prowadzone są w jednostkach 45-minutowych.     
3. Uczestnicy zajęć zobowiązani są do posiadania stroju pływackiego i czepka (jeśli wymaga tego regulamin pływalni).
4. Przed wejściem na basen należy umyć ciało pod natryskiem.
5. Uczestnicy biorą udział w zajęciach na własną odpowiedzialność. Organizator zakłada, że nie mają przeciwwskazań zdrowotnych.
6. Nieobecności na zajęciach mogą być odrobione w terminie zaproponowanym przez instruktora, o ile były zgłoszone min. 1 dzień wcześniej i ich ilość nie przekracza 4.
7. Opłatę za kolejny karnet należy uiścić  najpóźniej na ostatnich zajęciach bieżącego karnetu.     
8. Brak wpłaty w terminie powoduje skreślenie z listy uczestników.
9. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany terminu zajęć, jeśli grupa liczy mniej, niż 4 osoby.
10. Uczestnicy kursu, bądź ich Opiekunowie wyrażają zgodę na rejestrację oraz publikację zdjęć wykonanych podczas zajęć.  
11. Wykupienie karnetu jest jednoznaczne z przyjęciem zasad regulaminu.